admin
30 oktober 2022

Dat zijn namelijk zonnestroom en zonnewarmte.

Wij als Vinken-Zonnepanelen werken met Zonnestroom. Dat wordt opgewekt door zonlicht direct om te zetten in elektriciteit. In dit geval wordt zonlicht opgevangen en omgezet door zonnecellen, die verwerkt zijn in zonnepanelen

Zonnewarmte is de benutting van de energie van de zon in de vorm van warmte. Je kunt zonnewarmte grootschalig gebruiken om een warmtenet te voeden of een industrieel proces. Daarnaast kun je zonnewarmte ook op kleine schaal gebruiken om warm tapwater te maken of voor ruimteverwarming.

Zonne-energie is gratis energie afkomstig van de zon. In de vorm van Licht en warmte, wat we kunnen omzetten in zonnestroom. Dat kan door middel van zonnepanelen. En zonnewarmte door middel van een zonneboiler.

Door een zonnepaneel wordt zonne-energie omgezet in elektriciteit. Zonnepanelen worden ook wel PV-panelen genoemd, naar het Engelse “Photo Voltaic”. Het zijn namelijk de fotovoltaïsche cellen in het paneel, die de zonne-energie opvangen. Zonnepanelen mogen niet verward worden met zonnecollectoren

Zonnewarmte kunnen we omzetten door middel van bv, een zonneboiler. Dat is een installatie die gebruikmaakt van de zonnestraling om water te verwarmen. Goed voor milieu én portemonnee, want: u beschikt over goedkoop warm water in huis voor sanitair gebruik (bad, douche enz.).

Zonne-energie is nu eenmaal kosteloos in tegenstelling tot aardgas of elektriciteit.